TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Norwegian Bokmål (~98% done).

Selectors:

Introduction to jQuery selectors

En veldig vanlig oppgave i JavaScript er å lese og endre innholdet på siden. For å gjøre dette må du finne elementene du ønsker å endre på, og dette er hvor peke-støtte i jQuery kommer godt inn. Med ordinær JavaScript kan det å finne elementer være utrolig tungvint, med mindre du må finne et enkelt element som har en spesifikk verdi tilknyttet en ID-en. jQuery kan hjelpe deg til å finne elementer basert på ID, klasser, typer, attributter, attributters verdier og mye, mye mer. Det er basert på CSS pekere, og som du vil se etter denne opplæringen, er det ekstremt kraftig

Siden dette er en så vanlig oppgave, kommer jQuery konstruktoren i ulike varianter som tar en peker-kommando som argument. Dette gir deg muligheten til å lokalisere elementer med veldig lite kode for optimal effektivitet. Du kan instansiere jQuery objektet simpelthen ved å skrive jQuery() eller enda kortere ved å bruke den kortere versjonen: $(). Derfor er det så lett som dette å velge et sett med elementer:

$(<kommando her>)

Med jQuery objektet returnert, kan du starte å bruke og endre elementene du har matchet. I de neste kapitelene vil du se eksempler av noen av de mange måtene du kan velge elementer med jQuery.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!