TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Norwegian Bokmål (~96% done).

Selectors:

Using elements, ID's and classes

The #id selector

En veldig vanlig peker-type er ID basert, som vi så i "Hello, world" eksempelet. Den bruker ID-attributen til en HTML etikett for å lokalisere det ønskede elementet. En ID burde være unik, så du burde kun bruke denne type peker når du ønsker å lokalisere et enkelt, unikt element. For å lokalisere et element med en bestemt ID, skriv en hash-karakter, etterfulgt av ID-en på elementet du ønsker å lokalisere, slik:

$("#divTest")

Et eksempel på bruk av dette:

<div id="divTest"></div>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
	$("#divTest").text("Test");
});
</script>

Selv om det kun er et enkelt element som passer kommandoen over, burde du være oppmerksom på at resultatet er en liste, noe som betyr at det kan inneholde mer enn et element, hvis kommandoen passer til mer enn et. Et vanlig eksempel på dette er å matche alle elementer som bruker en eller flere CSS klasser.

.class pekeren

Elementer med en spesifikk klasse kan bli matched ved å skrive et punktum etterfulgt av navnet på en klasse. Her er et eksempel:

<ul>
	<li class="bold">Test 1</li>
	<li>Test 2</li>
	<li class="bold">Test 3</li>
</ul>
<script type="text/javascript">
$(function()
{
	$(".bold").css("font-weight", "bold");
});
</script>

Element pekeren

Du kan også matche elementer basert på etikettene deres, eller dems "tag names". For eksempel kan du matche alle lenker på en side slik:

$("a")

Eller alle div etiketter slik:

$("div")

Hvis du bruker en fler-element peker, slik som klasse pekeren vi bruke i det forrige eksempelet, og vi vet at vi ser etter element av en spesifikk type, er det god praksis å spesifisere element-typen før pekeren. I tillegg til å være mer presist er dette også raskere for jQuery å behandle, noe som gir mer responsive nettsider. Her er en omskrevet versjon av det forrige eksempelet, hvor vi bruker denne metoden:

$("span.bold").css("font-weight", "bold");

Dette vil matche alle span element med "bold" som klassenavn. Dette kan selvfølgelig bli brukt med ID-er og så godt som alle andre elementer også.

Pekere kan gjøre mye mer. Les videre for flere kule eksempler.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!