TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~82% done).

AJAX:

Introduction to AJAX

AJAX là từ viết tắt của Asynchronous JavaScript And XML cho phép bạn tải dữ liệu vào trang và hiển thị chúng lên trang mà không cần tải lại toàn bộ trang. Ưu điểm là bạn có thể tạo trang với nhiều chức năng hơn. Các trang web phổ biến như Gmail, Outlook hay Google Maps dùng AJAX để cung cấp cho bạn trải nghiệm tương tự như với giao diện desktop.

Dùng AJAX có thể hơi cồng kềnh bởi các trình duyệt có cách hỗ trợ AJAX khác nhau. Thông thường điều này khiến các đoạn mã phải được viết khác nhau dựa trên trình duyệt, nhưng rất lay jQuery làm điều này cho chúng ta và chúng ta có thể phải viết ít mã hơn.

Dùng AJAX có cả ưu lẫn nhược điểm vì vậy cần xem xét cẩn thận trước khi dùng để gửi postback về server:

Advantages

  • Tiện dụng khi dùng trang, bạn chỉ cần cập nhật phần nào đó mà không cần tải lại toàn bộ trang.
  • Tiết kiệm tài nguyên

Disadvantages

  • Vì JavaScript được cập nhật trên client, trạng thái không được ghi lại trong lịch sử trình duyệt nên không thể dùng nút Back và Forward để chuyển giữa các trạng thái của trang.
  • Không thể đánh dấu trạng thái.
  • Dữ liệu được tải qua AJAX không được đánh chỉ mục bởi bất kỳ bộ máy tìm kiếm nào.
  • Người ta dùng trình duyệt không có JavaScipt thì không thể dùng các chức năng được thực hiện bởi AJAX.

The first two items on the list may be circumvented though, typically through the use of an iframe and reading and writing data from the part of the URL after the # character.

In the following chapters, you will learn how to use various AJAX related functions of jQuery.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!