TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~97% done).

Selectors:

Introduction to jQuery selectors

Một tác vụ thông thường khi dùng JavaScript là đọc và thay đổi nội dung của trang. Để làm vậy thì bạn cần tìm thành phần bạn muốn thay đổi và selector trong jQuery sẽ giúp bạn. Với JavaScript tìm các thành phần có thể hơi dài dòng nếu bạn không tìm một phần tử đơn lẻ có giá trị xác định bằng ID. jQuery có thể giúp bạn tìm thành phần dựa trên ID, Class, loại, thuộc tính, giá trị của thuộc tính và hơn nữa. Nó dựa trên CSS selector và bạn sẽ thấy trong bài này, nó rất hữu ích.

Vì đây là tác vụ phổ biến nên jQuery có nhiều dạng selector cho phép bạn tìm thành phần với ít code nhất. Bạn có thể khởi tạo đối tượng jQuery bằng cách viết jQuery() hay thậm chí dùng $(). Do đó, chọn một tập các thành phần đơn giản như sau:

$(<query here>)

Với đối tượng jQuery trả về, bạn có thể bắt đầu dùng và thay đổi các thành phần phù hợp. Trong các chương sau, bạn sẽ xem ví dụ về một vài cách mà bạn có thể chọn các thành phần với jQuery.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!