TOC
Need to learn JavaScript? jQuery is a JavaScript framework, so if you don't already know about the JavaScript programming language, we recommend that you learn it now: Learn JavaScript

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~95% done).

Introduction:

Getting started

Để dùng jQuery, bạn cần đưa nó vào trong trang mà bạn muốn dùng. Bạn có thể tải jQuery từ website jQuery.com. Luôn có lựa chọn giữa bảnProduction (bản nén) và bản Development (bản giải nén) - để học thì nên dùng bản Development.

Khi đã có file jQuery JavaScript thì bạn nên reference nó từ trang của bạn thông qua thẻ <script> HTML. Cách tốt nhất là đặt cùng trang và khai báo trong <script>

<script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.js"></script>

A part of your page should now look something like this:

<head>    
<title>jQuery test</title>    
<script type="text/javascript" src="jquery-3.3.1.js"></script>    
</head>

Một trong những cách tiếp cận thay vì tải và lưu jQuery thì chỉ cần dẫn từ CDN (Content Delivery Network). Có nhiều CDN bao gồm cả CDN từ Google và Microsoft, nơi có nhiều phiên bản của jQuery và framwork JavaScript khác. Bạn không cần tải và lưu framwork jQuery nhưng nó có ưu điểm vượt trội: Vì file tới từ URL mà trang web khác có thể dùng, nên khi người dùng dùng web của bạn thì trình duyệt có thể đã có jQuery trong cache rồi do web khác dùng cùng phiên bản. Bên cạnh đó, các CDN sẽ đảm bảo rằng một khi người dùng yêu cầu một file từ đó thì nó sẽ lấy tự server gần nhấy nên người dùng châu Âu sẽ không có toàn bộ file từ Mỹ ...

Bạn có thể dùng jQuery từ CDN như cách mà bạn có thể làm với phiên bản tải về, chỉ thay đổi URL. Ví dụ, để dùng jQuery 3.3.1 từ Google thì bạn có thể viết như sau:

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

Tôi gợi ý bạn dùng hướng tiếp cận này, trừ phi bạn có lí do cụ thể để lưu jQuery. Đây là đường dẫn tới jQuery CDN từ Google:

Google jQuery CDN

Đây là thông tin về cách dùng jQuery từ CDN trong trang của jQuery:

code.jquery.com

Summary

Dùng jQuery có thể bằng cách tải thư viện hay thêm đường dẫn của CND. Dù cách nào thì bạn có thể có lựa chọn giữa phiên bản nén và phiên bản không nén. Cho việc phát triển và kiểm thử thì dùng phiên bản không nén có thể có lỗi cụ thể và hiểu về thư viện. Cho sản xuất thì nên dùng phiên bản nén để tiết kiệm băng thông cho phép tải web nhanh hơn.

Ngay khi bạn đưa jQuery vào trong trang như đã mô tả thì bạn đã sẵn sàng học jQuery ở các chương sau!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!